Introbouw Veenendaal Introbouw Services BV Introbouw Infratechniek Introbouw Easy Hands Introbouw Montage Introbouw Geveltechniek

Certificering

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard (Bron: www.vca.nl)

SBB erkend leerbedrijf

Goede toekomstige vakkrachten volgen hun opleiding deels in de beroepspraktijk. Dit doen zij in de vorm van een leerbaan of tijdens een stageperiode. Om te zorgen dat de leerling of stagiair in een goede leeromgeving terechtkomt, volgt hij of zij de beroepspraktijkvorming bij een erkend leerbedrijf.

SBB erkent leerbedrijven in de bouw- en infrasector. Een bedrijf moet hiervoor voldoen aan verschillende criteria. Zo moet de leerling of stagiair die praktijkvaardigheden op kunnen doen die voor zijn of haar opleiding van belang zijn. Onze bedrijven beschikken over een praktijkopleider en leermeesters.

(Bron: www.volandis.nl